top of page

Opknappen Openbare Ruimte Havenkwartier

Herstel kademuren Buitenhaven

Aannemer Nico de Bonth is in 2022 begonnen met het herstellen van de kademuren aan de Buitenhaven en de Oliemolensingel. Het vervangen van de riolering in de straat en de aanpassingen daarna van het wegdek en de stoepen hebben in 2014/2015 plaatsgevonden.

Openbare ruimte binnenhaven-gebied 

Al een aantal jaren lopen gesprekken met de gemeente 's-Hertogenbosch over de herinrichting van de openbare ruimte in het Binnenhaven-gebied. Denk aan recht leggen straatstenen, nieuwe fietsenrekken, verkeerssituaties bekijken, weg- en stoepverhardingen, geveltuintjes etc.  Op 22 juni 2022 heeft de gemeente in WSV De Waterpoort een informatieavond georganiseerd voor buurtbewoners over de status van de herinrichting van dit gebied. Uitgangspunten en voorlopige schetsen zijn aan de orde geweest. De eerste ideeën in het keuze- en ontwerpproces worden geïnventariseerd. We gaan er samen met de gemeente mee aan het werk.

 

 

 

bottom of page