top of page

Veiligheid en verkeer

Overlast rondom de Wilhelminabrug
Rondom de Wilhelminabrug werd (en wordt) overlast ervaren van mensen die daar rondhangen, anderen intimideren en bedreigen, dronken zijn en de omgeving vervuilen . Deels komen deze mensen uit de dag- en nachtopvang van thuis- en daklozen aan de Oranjenassaulaan. Vertegenwoordigers van omwonenden en ondernemers van de omgeving, de gemeente 's-Hertogenbosch, Novadic-Kentron, de Maatschappelijke Opvang Den Bosch en de Politie hebben maatregelen getroffen om deze overlast te verminderen. Zo verkoopt de Jumbo geen goedkoop bier meer, is het toezicht bij de brug geïntensiveerd en is een (tijdelijke) verblijf locatie voor overdag bij het Franciscaner Klooster in gebruik genomen. Deze maatregelen hebben de overlast aanmerkelijk verminderd. Tussen de eerder genoemde partijen is in 2022 een Beheerplan getekend voor het omgevingsbeheer van de dag- en nachtopvang aan de Oranjenassaulaan en de Wilhelminabrug en omgeving.

Meldingen over de openbare ruimte
We hebben gemerkt dat het niet altijd even duidelijk is waar u moet zijn om een melding te maken over de openbare ruimte. Dit sommen we graag voor u op:
 
Signaleert u een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel, zwerfvuil of ongedierte? Dit kan gemeld worden bij Schoon, Heel en Veilig via een onlinemeldingsformulier of telefonisch bij de meldkamer op (073) 615 55 65. Zo werkt u mee aan een veilig en schoon Havenkwartier. 
NB. Meldingen via de BuitenBeter app worden sinds 1 januari 2024 door de gemeente niet meer opgepakt.
 
Maakt u een melding buiten kantooruren en/of is er sprake van een onveilige of gevaarlijke situatie? Dan kunt u bellen met de meldkamer (van 7 tot 23 uur doordeweeks en in het weekend van 7 tot 23.45 uur) op (073) 615 55 65.
 
De meldkamer van de politie bereikt u op 0900 - 8844. 

Wijkagenten
De wijk agenten in onze buurt, Nicole Leenaerds en Dennis van Poppel zijn bereikbaar via het algemene nummer van de politie 0900-8844.

 

bottom of page