Verkeer

Er  leven meerdere verkeersissues in onze buurt. Wij noemen er een paar:

- Te hard rijden op Brede Haven en Smalle Haven, Handelskade en ook de Buitenhaven

- Onnodig rijden in doodlopende wegen

- Parkeervergunningen en de aanduidingen van parkeren voor derden en het handhavings            beleid

De wijk agenten in onze buurt belast zijn met verkeerszaken zijn

Inge van Luijt        0900-8844

Pieter van de Pas 0900-8844