Het bestuur

De vereniging is steeds bestuurd geweest door een aantal leden van de vereniging. Daarbij wordt altijd gestreefd naar een goed verdeling over de verschillende straten uit de buurt

Na een aantal rustige jaren voor de vereniging hebben een aantal bewoners het initiatief genomen om nieuw leven in de vereniging te blazen. Na overleg met het nog zittende bestuur, is besloten een nieuw bestuur aan te stellen. Het huidige bestuur ziet er nu als volgt uit:

Rolien Bokxem-5641.jpg
Gerrie184038.jpg
Joost.jpg
IMG_20180602_193229713_HDR.jpg

Roelien Bokxem; De oproep om de verlening Havenkwartier nieuw leven in te blazen kwam op een mooi moment: Net verhuisd naar deze prachtige wijk en benieuwd naar de mensen achter al deze mooie gevels. Graag draag ik mijn steentje bij aan meer hartverbinding en betrokkenheid in onze wijk. Hoe mooi is het als we allemaal nog meer de aansluiting bij elkaar vinden en ons talent met elkaar kunnen verbinden. Ik kijk er naar uit om hier faciliterend in te zijn: in het bestuur, maar vooral ook daarbuiten met initiatieven

Gerrie Groen; Sinds 1996 woon ik aan de Buitenhaven 6. Toen dit deel van Buitenhaven steeds meer een woonbuurtje werd ontstond er een regelmatig buurttreffen bij elkaar thuis of op de kademuur. Het elkaar kennen geeft onderlinge verbondenheid. Na het overlijden van mijn man Dik in 2013 heb ik de waarde daarvan ervaren. Vanaf het begin ben ik lid van de vereniging Havenkwartier. Nu de vereniging weer actief is geworden draag ik graag mijn steentje bij aan het behouden en verbeteren van een fijn woon- en leefklimaat in onze buurt. Met elkaar kunnen we dit voor elkaar krijgen.

Joep ten Brink; sinds 2014 woon ik met veel plezier, samen met mijn vrouw aan de Brede Haven. Wat ons hier vooral bevalt is de rust, het water (aan 2 kanten) , terwijl je op steenworp afstand woont van het gezellige centrum. Ik geloof in het belang van een wijkvereniging waarin onderlinge belangen worden afgewogen en er zoveel mogelijk met één stem met de gemeente gesproken wordt. Vanuit mijn rol als bestuurslid  voor de vereniging Havenkwartier ben ik ook actief betrokken bij Wijkraad Leefbare Binnenstad en hoop ook daar me te kunnen inzetten voor van onze mooie buurt.

Joost van Doren.: Als gekozen bestuurder van de vereniging zie ik het als een belangrijke taak om meer samenhang te krijgen in de directe omgeving zodat we voor gemeente en overige instanties zoals Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad (BLB) een duidelijke gesprekspartner zijn.

Tevens zullen gezamenlijke activiteiten bijvoorbeeld bij Maritiem of tijdens een periodieke buurtborrel voor meer gezelligheid, samenhorigheid en “reuring” in de buurt zorgen”.

Rick Olsthoorn;Na een aantal jaar op de Sint Josephstraat gewoond te hebben, heb ik het uitzicht op de Orangerie verruild voor dat op de woonboten aan de Brede Haven. Sinds drie jaar woon ik samen met mijn vriendin Anne aan de Handelskade en dat bevalt ons uitstekend.

Toen er een oproep kwam om de vereniging Havenkwartier nieuw leven in te blazen, heb ik niet getwijfeld en ons direct ingeschreven. Ik geloof dat deze buurt nog mooier wordt als we zorgen voor meer kennis van elkaar, meer verbinding met elkaar en meer begrip voor elkaar. Als bestuurslid ga ik mij hier onder andere voor inzetten.