top of page

Wat is Vereniging Havenkwartier 's-Hertogenbosch ?

Het is de buurtvereniging van de buurt het Havenkwartier, dus van de straten Smalle Haven, Handelskade, Oliemolensingel (de havenmond), Brede Haven en Buitenhaven.  De buurt heeft ongeveer 300 woonadressen.

Het doel van de vereniging is belangen behartiging en verhoging en verbetering van de contacten tussen de bewoners in de buurt. Dat doet de vereniging door het delen van informatie, coördinatie van activiteiten van leden en het vertegenwoordigen van de buurt bij gemeente en andere belanghebbenden.

 

De vereniging Havenkwartier kent een rijke historie die terug gaat tot 1978, toen een groot aantal nieuwe bewoners van het toen opgeknapte eerste deel van de Brede Haven de gezamenlijke belangen van de wijk begonnen te bundelen. In de tussenliggende jaren is er veel gebeurd met spannende en succesvolle discussies met de gemeente over busroutes, inrichting van het gebied en vele andere zaken. In 2017 heeft er een overdracht plaats gevonden van het toen al lang zittende bestuur naar een nieuwe groep mensen.

Het archief is afgestoft, in het kader van het 40-jarig lustrum dat de vereniging in 2018 vierde. Nieuwe activiteiten zijn gestart. Met de gemeente wordt gepraat over een opknapbeurt van onze wijk en een groep mensen buigt zich over de veiligheid in onze wijk. Op het programma staan ook issues zoals het auto parkeerbeleid in de wijk en het verkeer. Ook zijn de ontwikkelingen rond de Tramkade, het Zuid-Willemspark en de nieuwe Stadsdelta van groot belang.  Over de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien daarvan houden wij de leden  op hoogte.

 

Waar nodig gaat de vereniging in gesprek met partijen uit de omgeving. Onder anderen met de bewoners van de Visstraat (de kop van de haven) die uitkijken op de haven, omdat hun belangen vaak parallel lopen met die van de bewoners van de vereniging.

bottom of page