top of page

Leden

Als lid van de vereniging komen in aanmerking: 

 

  1. Natuurlijke personen die instemmen met de doelstelling van de vereniging

  2. Bewoners van een woning in het Havenkwartier

  3. Per woning komen in aanmerking de hoofdbewoner en de medebewoners

Betaling van de vastgestelde contributie geldt als aanmelding voor het lidmaatschap.

Wilt u lid worden?

Om lid te worden volstaat het sturen van een mail, met volledig naam (namen), adres, mail adres(sen) en telefoonnummer(s) naar: vereniginghavenkwartier@gmail.com

 

​Het lidmaatschap ontstaat na het overmaken van de contributie (jaar 2023 is € 17,50) op bankrekening NL19 INGB 0000 3322 91 van de Vereniging Havenkwartier, onder vermelding van Ledenbijdrage (en jaartal) en uw naam en adres. 

bottom of page