Leden

Als lid van de vereniging komen in aanmerking: 

 

  1. Natuurlijke personen die instemmen met de doelstelling van de vereniging

  2. Bewoners van een woning die behoren tot het Havenkwartier

  3. Per woning komen in aanmerking de hoofdbewoner en de medebewoners.

Betaling van de vastgestelde contributie geldt als aanmelding voor het lidmaatschap

Lid worden

Om lid te worden volstaat het sturen van een mail, met volledig naam en adres en mail adres naar: vereniginghavenkwartier@gmail.com

 

Het lidmaatschap ontstaat na het overmaken van de contributie (2022: €15) op bankrekening NL19 INGB 0000 3322 91 van de Vereniging Havenkwartier, onder vermelding van Ledenbijdrage (en jaartal) en uw naam en adres.